तँय उठथस सुरूज उथे | Tay uththas Surooj Uthe by Vinay Kumar Pathak

तँय उठथस सुरूज उथे | Tay uththas Surooj Uthe by Vinay Kumar Pathak 1 तय उठथस सूरुज उथे, सुसताथस होथे साम रे । रात घलो हो जाये, जब लेथस बने अराम रे ।। जउन पानी ल तँय छूथस, वो गंगाजल हो जाये रे । जउन लकड़ी ल तँय  धरथस, तुतारी-हल …

आगे पढ़े तँय उठथस सुरूज उथे | Tay uththas Surooj Uthe by Vinay Kumar Pathak